Nhận diện thương hiệu

Mẫu nhãn hiệu tập thể “Mây tre đan Xuân Hội” được cấu tạo từ phần hình và phần chữ. Phần hình: ngoài cùng tổng thể là hình bánh răng cưa (với các đầu được vuốt tròn) viền màu cam, tiếp Xem tiếp

Giới thiệu chung về dự án

Làng nghề truyền thống mây tre đan Xuân Hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh công nhận thông qua Quyết định số 1398/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2014, về việc công nhận danh hiệu làng nghề Xem tiếp