GIỚI THIỆU

LÀNG NGHỀ MÂY TRE ĐAN XUÂN HỘI

Địa chỉ: Thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02223.837542/0976711069

Email: lapvpdu@gmail.com

Website: www.maytredanxuanhoi.com

 

NHU CẦU XÂY DỰNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ “MÂY TRE ĐAN XUÂN HỘI”

Chủ sở hữu: Hội nông dân xã Lạc Vệ

Địa chỉ: Thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Vùng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể: xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Làng nghề truyền thống mây tre đan Xuân Hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh công nhận thông qua Quyết định số 1398/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2014, về việc công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống, nghệ nhân tỉnh Bắc Ninh.

Hiện nay, thôn Xuân Hội có trên 684 hộ với trên 2.600 nhân khẩu, 1.200 lao động chính thì có tới hơn 700 lao động làm nghề mây tre đan trong các HTX, công ty, tổ hợp sản xuất, gia đình, duy trì hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nhiều loại mặt hàng mây tre đan, bảo đảm việc làm cho hầu hết lao động tại địa phương không kể lao động phụ.

Mặc dù có truyền thống từ lâu, mây tre đan Xuân Hội hiện đã được công nhận là làng nghề truyền thống; tuy nhiên tính đến thời điểm này, sản phẩm mây tre đan truyền thống của địa phương vẫn chưa có thương hiệu riêng, việc đưa sản phẩm ra tiêu thụ trên thị trường chưa phát triển đúng với tiềm nẵng sẵn có; thậm chí, khi đến tay người tiêu dùng, sản phẩm không còn mang nhãn hiệu của nơi đây nữa; vì vậy, việc xây dựng thương hiệu chung cho toàn bộ làng nghề là thật sự cần thiết; ngoài việc góp phần giữ gìn truyền thống chung của làng nghề, việc xây dựng thương hiệu riêng sẽ góp phần tạo sự tin tưởng và đứng vững trên thị trường quốc tế; góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đem lại thu nhập cao hơn cho người dân, góp phần chung vào sự phát triển của xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; góp phần thực hiện thành công chiến lược về xây dựng nông thôn mới của Tỉnh.